SKIP TO CONTENT
UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

 

PAKIETOWE UBEZPIECZENIA OC/AC/NNW/ASSISTANCE

 

Współpracujemy z PZU S.A. i TUiR Allianz Polska S.A.

Dostępny szeroki pakiet ubezpieczeń:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
pełna ochrona ubezpieczeniowa autocasco uwzględniająca ryzyko kradzieży na terenie Europy (AC),
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach (Assistance).

Zalety oferty ubezpieczenia:
Brak udziału własnego w szkodach.
Utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdu fabrycznie nowego.
Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.
Gwarancję naprawy w ASO.
Samochód zastępczy na czas naprawy.
Możliwość wyboru rozszerzonego wariantu Assistance.
Ochrona zniżek w przypadku uszkodzenia szyby oraz wjechania na uszkodzony fragment drogi.
Brak zwyżek za wiek użytkownika pojazdu.
Możliwość włączenia składki ubezpieczeniowej w raty finansowania.

Dzięki wysokiemu zakresowi ochrony, który gwarantują nasze pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewniamy:
Możliwość zgłoszenia szkód w autoryzowanych serwisach Peugeot.
Bezgotówkową likwidację szkód w autoryzowanych serwisach.
Likwidację szkód przy użyciu oryginalnych i nowych części zamiennych.

Dla większości modeli oferujemy promocyjne stawki ubezpieczeniowe.

Kompleksowa obsługa w salonach i serwisach Peugeot na terenie całej Polski.

 

UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ (GAP)

Ubezpieczenie straty finansowej rekompensuje stratę spowodowaną utratą wartości pojazdu w przypadku szkody lub kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie straty finansowej oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.
 
ZALETY UBEZPIECZENIA:

Gwarancja wypłaty odszkodowania w wysokości nawet do 100 000 zł.
Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia GAP następuje w przypadku wystąpienia szkody całkowitej także w pierwszym roku i wypłaty odszkodowania z AC do wartości fakturowej pojazdu.
Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu.
Dla pojazdów nowych i używanych do 10 roku
eksploatacji.
W związku ze szkodą całkowitą lub kradzieżą możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy lub wyższej niż pojazd utracony (dzięki bonusowi lojalnościowemu w zależności od wybranego wariantu).
Możliwość zawarcia ubezpieczenia od wartości pojazdu netto lub brutto.
Szybka i profesjonalna likwidacja szkody.

UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA

Co to jest ubezpieczenie opon?

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m.in. zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy).

Ubezpieczenie spłaty finansowania oferowane jest we współpracy z PSA Life Insurance Europe Limited.

Ubezpieczenie dostępne w 2 wariantach.

 

POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie straty finansowej jest uzupełnieniem ubezpieczenia od szkód/wypadków, zawartych z ubezpieczycielem.

 

Pokrywa kradzież lub całkowitą utratę pojazdu w wyniku pożaru, wypadku lub katastrofy naturalnej.

 

Obejmuje:

 

• Różnicę pomiędzy kwotą opcji wykupu (bez podatków) w dniu zdarzenia, a wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę

• Zwrot nadwyżki ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka do 800 EUR

• Do 20% zwrotu pierwszej, wyższej płatności za najem (bez podatków)

• Wypłata premii lojalnościowej w przypadku zawarcia nowej umowy finansowej w ciągu 90 dni

 

Zalety

 

• Łatwiejszy i szybszy dostęp do nowego pojazdu

• Uproszczone zarządzanie incydentami

• Możliwość zachowania budżetu

 

Zarejestruj się

 

• Opłaty obliczane na podstawie ceny zakupu (bez podatków), pomniejszonej o amortyzację, plus opcje, akcesoria, modyfikacje

• Ubezpieczenie pojazdu obejmujące wszystkie wypadki, kradzież i pożar jest obowiązkowe

 

 

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE  

Ubezpieczenie wypadkowe pozwala na otrzymywanie dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa, będącego następstwem wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.


UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW PRZEDSIĘBIORCY W DRODZE

Ubezpieczenie Przedmiotów Przedsiębiorcy w Drodze (Ubezpieczenie Transportowe) pokrywa wartość odtworzeniową uszkodzonych lub skradzionych przedmiotów w sytuacji przypadkowego uszkodzenia podczas transportu lub załadunku i rozładunku.

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited w ramach umowy leasingu.