SKIP TO CONTENT

FLOTOWY PROGRAM SERWISOWY

ZOBOWIĄZANIA ASO UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

W zakresie napraw  mechanicznych i blacharsko-lakierniczych:

  • Priorytetowe przyjęcie pojazdu do przeglądu lub naprawy (w tym: - zdiagnozowanie/sprawdzenie pojazdu w pierwszej kolejności, przystąpienie do naprawy w możliwie najkrótszym czasie, zamówienie części zamiennych w trybie pilnym),
  • Otwarcie ASO w godzinach 8.00 – 18.00 w dni powszednie i 8.00 – 14.00 w soboty,
  • Możliwość podstawienia samochodu do ASO poza godzinami jego pracy,
  • Wyznaczenie Doradcy Serwisowego odpowiedzialnego za obsługę i kontakty z Klientami Flotowymi, stale dostępnego w godzinach pracy ASO pod wskazanym numerem telefonu.

UWAGA! Nowy Regulamin FPS!

ZASADY FLOTOWEGO PROGRAMU SERWISOWEGO

Do programu mogą przystąpić:

  • Firmy posiadające minimum 5 samochodów marki Peugeot POZIOM 1 – świadczenia wg Regulaminu w tym rabat na części do 15%,
  • Firmy posiadające minimum 50 samochodów marki Peugeot POZIOM 2– świadczenia wg Regulaminu w tym rabat na części do 20%.

Program Flotowy obejmuje samochody będące w okresie gwarancji i po gwarancji bez ograniczenia wieku pojazdu.